38 (2)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02

МІНЕРАЛОГІЯ

Платонов А.М., Хоменко В.М., Таран М.М.
Кристалохімія, оптичні спектри та забарвлення берилів. I. Геліодор і золотистий берил (golden beryl) — два різновиди природних жовтих берилів

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 3-14
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.003
Текст

Калініченко О.А., Брик О.Б., Ніколаєв А.М., Калініченко А.М., Франк-Каменецька О.В., Дубок О.В., Багмут М.М., Кузьміна М.А., Колєсніков І.Є.
Особливості структури синтетичних апатитів з домішковими REE за даними спектроскопічних і рентгенівських методів: II. Фторгідроксилапатити

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 15-32
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.015
Текст

Ширінбекова С.Н.
Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 33-45
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.033
Текст

Андрейчак В.О., Євтєхов В.Д., Євтєхова А.В.
Генезис сірого "соколиного ока" Криворізькогобасейну

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 46-51
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.046
Текст

ПЕТРОЛОГІЯ

Кривдик С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І.
Мінералогопетрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 52-71
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.052
Текст

ГЕОХІМІЯ

Язвинська М.В.
Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 72-81
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.072
Текст

Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Андрієвська О.А.
Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів

Мова:українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 82-87
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.082
Текст

Бондар К.М., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю., Цюпа І.В., Стахів І.Р., Матвієнко О.В., Кузь Ю.В.
Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 88-95
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.088
Текст

Шкапенко В.В., Кадошніков В.М., Мусіч О.Г., Писанська І.Р.
Сорбція важких металів донними мулами у присутності іонів амонію

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 96-100
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.096
Текст

ХРОНІКА

Пам’яті Олексія Миколайовича ПЛАТОНОВА
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 103-105
Текст

Українська