Редакційна колегія

Головне завдання редколегії "Мінералогічного журналу. Mineralogical Journal (Ukraine)" – забезпечення високого рівня наукових публікацій, надання читачам надійної та якісної інформації, що досягається шляхом незалежного рецензування рукописів статей, що надходять до редакції журналу.

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Пономаренко Олександр Миколайович
—  Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, директор, доктор геологічних наук, академік НАН України, професор.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Кривдік Степан Григорович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Павлишин Володимир Іванович — Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР РЕДКОЛЕГІЇ
Луньова Ірина Миколаївна  — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, наук. співробітник, кандидат геологічних наук.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Багінські Богуслав (Варшава, Польща) — Варшавський університет, геологічний факультет, доктор наук, професор.
Беккер Андрій (Ріверсайд, США) — Каліфорнійський університет, факультет наук про Землю, доцент, ад’юнкт-професор.
Бобров Олександр Борисович  — ПВНЗ "Інститут Тутковського", директор, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Броска Ігор (Братислава, Словаччина) — Інститут природничих наук САН, доктор природничих наук.
Гаведа Александра-Лідія (Катовиці, Польща) — Сілезький університет в Катовицях, Інститут наук про Землю, доктор філософії (PhD), професор. 
Гейгер Чарльз Артур (Зальцбург, Австрія)  — Зальцбурзький університет, доктор наук, професор.
Жовинський Едуард Якович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, чл.-кор. НАН України, професор.
Загнітко Василь Миколайович — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Квасниця Віктор Миколайович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Кульчицька Ганна Олександрівна — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка, гол. наук. співробітник, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.
Міхалік Марек (Краків, Польща) — Ягеллонський університет, Інститут геологічних наук, доктор наук, професор.
Наумко Ігор Михайлович (Львів) — Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, професор.
Савлович Збігнєв (Краків, Польща) — Інститут геологічних наук Ягеллонського університету, професор.
Семененко Віра Пантелеївна — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, чл.-кор. НАН України, професор.
Соесу Альвар (Таллінн, Естонія) — Талліннський технічний університет, Геологічний інститут, доктор філософії (PhD), професор. 
Степанюк Леонід Михайлович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, заступник директора, доктор геологічних наук, чл.-кор. НАН України, професор.
Сьомка Володимир Олексійович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.
Таран Михайло Миколайович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, ст. наук. співробітник.
Франц Герхард (Берлін, Німеччина) — Технічний університет Берліна, доктор наук, професор.
Хоменко Володимир Михайлович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, пров. наук. співробітник, кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. наук. співробітник.
Шумлянський Леонід Владиславович  — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.

 

Відповідно до Розпорядження Президії НАН України №145 від 07 березня 2022 року:
- із складу редакційної колегії "Мінералогічного журналу" виведені науковці, афілійовані з Російською Федерацією (РФ);
- припиняється залучення науковців з РФ до рецензування матеріалів, наданих до вітчизняних видань;
- повністю припиняється публікація статей авторів, афілійованих з РФ
.

Українська