Повідомлення про помилку

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 3 bytes in variable_initialize() (line 1202 of /home/mineralj/mineraljournal.org.ua/www/includes/bootstrap.inc).

Процес рецензування

РЕЦЕНЗУВАННЯ 
З метою забезпечення конкурентного наукового рівня контенту наукового фахового видання «Мінералогічний журнал»  запроваджено одностороннє сліпе рецензування (single-blind review): автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента. Рецензенти дотримуються етичних принципів, що викладені у розділі Етичні норми журналу.

До розгляду приймаються рукописи статей, що містять нові оригінальні дані наукових досліджень і раніше ніде не були надруковані. Результати досліджень і спосіб їх отримання мають бути викладені в такій формі, щоб була змога виконати незалежний аналіз зроблених висновків.
Для опублікування статті на сторінках журналу вона має отримати щонайменше дві позитивні рецензії. Відразу після реєстрації рукопису в редакції, відповідальний секретар Редколегії пересилає його одному із членів Редколегії, коло наукових інтересів якого збігається з темою статті, і призначає його відповідальним за рецензування рукопису. Як правило, член Редколегії сам стає одним із рецензентів та рекомендує іншого із числа відомих фахівців з даного напряму досліджень. У разі потреби Редколегія може направити статтю на розгляд двом і більше рецензентам, які не входять до її складу. Рецензенти оцінюють надані їм матеріали з точки зору відповідності їх тематиці журналу, їхньої новизни, логічності проведених досліджень, послідовності викладення результатів, аргументованості висновків, оформлення рукопису. Якщо в рецензентів виникають зауваження, рекомендації або запитання, відповідальний секретар Редколегії, на умовах анонімності, пересилає їх автору(ам). Стаття вважається підготовленою до обговорення на засіданні Редколегії після того, як рецензента задовольнять зроблені виправлення або відповідь автора.

Засідання Редакційної колегії відбуваються щоквартально. Незадовго до кожного засідання всім членам Редколегії для ознайомлення розсилаються резюме всіх статей, які на даний час надійшли до редакції, двома мовами – англійською та українською. Кожен член Редколегії також має можливість ознайомитися з повним текстом будь-якої із статей, який йому буде надісланий на його прохання.
Рукописи, що отримали позитивні рецензії, рекомендуються до друку лише після обговорення на засіданні. Члени Редколегії, які не змогли прибути на засідання, надсилають свої зауваження і рекомендації у письмовій формі. Визначальними критеріями для рекомендації є наукова цінність статті, її актуальність і зацікавленість певного кола читачів.

 

 

ПОЛІТИКА ЩОДО ПЛАГІАТУ

Матеріали, які подаються авторами, перевіряються редакцією на предмет запозичення за допомогою автоматизованої системи перевірки UniCheck. 
У разі виявлення плагіату або самоплагіату, рукопис відхиляється. 
У випадку, якщо у рукописі виявлено текстові запозичення, рисунки, таблиці, ілюстрації без посилань на першоджерело – рукопис відхиляється. 
У випадку, якщо у рукописі плагіат складає 25% і більше – він відхиляється, а автор та установа інформуються. 
Відсоток плагіату встановлюється за допомогою автоматизованих систем перевірки та оцінюється членами редакційної колегії.

Українська