Про журнал

Наукове фахове видання "Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)− це періодичний науково-теоретичний фаховий журнал, який публікує рецензовані матеріали. 

Засновники:
Національна академія наук України
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
Видавець:  ВД "Академперіодика" НАН України

Українська